Productie & industrie

Leveringen die niet voldoen of afnemers die verzaken; een haperende goederenstroom kan verregaande gevolgen hebben. In dit soort situaties zit u niet te wachten op een juridisch-wetenschappelijk antwoord van uw advocaat. Wij helpen u met het vinden van een praktische oplossing. Wij kijken verder dan de wet en de jurisprudentie. Het gaat immers om uw organisatie, uw belangen en uw toekomst. Wat er ook gebeurt, de goederenstroom moet blijven lopen. Van daaruit gaan we verder kijken.

Zo hielpen wij kort geleden een Nederlandse producent die een technische installatie had verkocht aan een koper in Senegal. De levering vond plaat op basis van de Incoterm CIF. Tijdens het transport ging het mis. Wie thuis is in de Incoterms zou zeggen dat er geen vuiltje aan de lucht was voor de producent. Het risico gaat immers over op de CIF koper zodra de goederen aan boord van het schip zijn geplaatst. De verkoper van de installatie had dus aan zijn verplichtingen voldaan door de machine in goede staat af te leveren in de haven, een vervoerovereenkomst te sluiten en de installatie te verzekeren tegen transportschade. Toch weigerde de koper de laatste termijn van de koopsom te betalen. Als de betaling onder letter of credit zou hebben plaatsgevonden of als er zekerheid was gesteld, dan was er niets aan de hand. Nu leek er echter een patstelling te ontstaan. Uiteraard was procederen tegen de koper mogelijk, maar er was dan nog een flink aantal hordes te nemen. Wij kozen een meer praktische oplossing en hebben de koper geholpen bij het incasseren van de verzekeringsuitkering. Tot tevredenheid van alle betrokkenen kwam het snel tot een uitkering en werd ook de producent betaald.

Tip: algemene voorwaarden

Uw algemene voorwaarden zijn niet automatisch van toepassing op uw contracten. U zult dit moeten overeenkomen met uw leverancier of afnemer. Daarnaast is het zaak om de algemene voorwaarden ter hand te stellen. Doet u dat niet, dan loopt u het risico dat uw algemene voorwaarden achteraf worden vernietigd. Doet u zaken met buitenlandse partijen? Denk er dan aan dat de regels over het gebruik van algemene voorwaarden per land verschillen.

Heeft u ook een probleem in uw supply chain? Of wilt u weten wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen? Wij komen graag eens bij u op de koffie voor een vrijblijvende kennismaking.