CMR vervoerder onbeperkt aansprakelijk bij Teleroute criminaliteit

Cyber-crime

Een CMR vervoerder die een rit uitbesteedt aan een collega vervoerder, is aansprakelijk voor het handelen en nalaten van die collega, op dezelfde wijze als voor zijn eigen doen en laten (3 CMR). Hij kan dus worden aangesproken voor schade, maar die is gelimiteerd en bovendien kan geen gevolgschade of accijnschade geclaimd worden (23 CMR). Deze beperkingen gaan van tafel als er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de vervoerder of zijn hulppersonen, zoals de ingeschakelde collega (29 lid 2 CMR). 

Het is vanuit deze optiek dus van belang om te werken met betrouwbare collega’s. In de praktijk is dit niet altijd realistisch en veel ritten worden dan ook via vrachtuitwisselingsystemen uitbesteed aan onbekende partijen. Het is alom bekend dat er criminele bendes actief zijn die -veelal onder valse naam- vrachten accepteren en vervolgens met de lading verdwijnen. De bekende systemen als Teleroute doen er alles aan om dit soort fraude te bestrijden, maar ik heb de indruk dat vrachtuitwisseling via social media (bijv. via Twitter en discussiegroepen op LinkedIn) sterk in opkomst is. Hier ontbreekt iedere vorm van bescherming tegen oplichting. Wie is er aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door deze diefstal?

De rechtbank Breda rekende de daden van de ladingdieven in 2012 toe aan de CMR (hoofd)vervoerder. Die laatste heeft de ladingdieven namelijk ingeschakeld als ondervervoerder en is dus aansprakelijk voor hun doen en laten. Alsof dit niet al zuur genoeg is, kan de vervoerder zich niet beroepen op de limiet of andere beperkingen. In de Bredase zaak werd sterke drank gestolen, zodat de vervoerder ook te maken kreeg met een forse accijnsclaim. Van belang is nog dat de meeste verzekeringen geen -of in ieder geval minder- dekking bieden bij opzet of bewuste roekeloosheid!

De rechtbank Den Haag kwam begin dit jaar tot een vergelijkbaar oordeel. De vervoerder die het vervoer van een aantal ladingen koper via Timocom uitbesteedde aan een spookbedrijf, is aansprakelijk voor de volledige schade.

Overigens biedt de regeling over “opvolgend vervoer” in sommige gevallen mogelijk een escape. Ik kijk graag eens met u mee of dit speelt.

Deel dit artikelShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Email this to someone

< >