Recht op de weg met Kappert Legal

BLOG Over alles wat recht en krom is in de wereld van Transport & Logistiek

Kopers die niet klagen, worden overgeslagen

shutterstock_1017419734

Wel eens gehoord van het Weens Koopverdrag? Als u internationaal handelt, is de kans groot dat dit verdrag van toepassing is. Onbekend maakt onbemind, want menig set leveringsvoorwaarden zet een streep door deze toepasselijkheid. Lang niet altijd is dit terecht.

In dit blog neem ik u even mee naar de klachtplicht en de onderzoeksplicht. U zult zien dat de koper er goed aan doet de gekochte waar zo snel mogelijk te onderzoeken en vervolgens zo snel mogelijk aan de bel te trekken als de zaken niet voldoen aan de overeenkomst. Het Weens Koopverdrag is – voor zover het keuren en klagen betreft – aanzienlijk strenger voor de koper dan het Burgerlijk Wetboek.Lees verder

Naheffing met luchtje dringt door tot privé-vermogen

knoflook

Het gebruik van een verkeerde invoercode kan leiden tot een flinke naheffing. Het zou zelfs één van de 5 grootste douanevalkuilen zijn (bron: logistiek.nl). Een douane-expediteur die gebruik maakt van de FENEX voorwaarden kan de douaneschuld meestal verhalen op zijn opdrachtgever. Tot zover niets nieuws, zie ook mijn blog Boetes bij onregelmatigheden bij douane. Maar wat als de opdrachtgever geen verhaal biedt? In beginsel is dat pech voor de douane-expediteur. Risico van het vak zou je kunnen zeggen. Maar houdt het daarmee op? Niet altijd, zo bleek recent weer uit een vonnis van de rechtbank Rotterdam.

Lees verder

VOTOB voorwaarden houden geen stand

shutterstock_146444336

De VOTOB voorwaarden zijn gemeengoed in de tankopslag. Nagenoeg alle bedrijven bedienen zich van deze voorwaarden. Gaat er iets fout bij laden, lossen of blenden van vloeistoffen, dan moeten de VOTOB voorwaarden de claims buiten de deur houden. Meestal met succes, maar vorige week wees de Amsterdamse rechtbank een beroep op de exoneratieclausule af. Wankelt er een heilig huisje? Lees verder

Hanjin containers en het retentierecht van ECT

Haven & Handel

Op 31 augustus kondigde ECT aan dat zij voorwaarden ging verbinden aan het vrijgeven van Hanjin containers. Aanleiding was dat Hanjin in Korea uitstel van betaling had aangevraagd. ECT zag gebeuren dat zij door Hanjin niet betaald zou worden voor haar diensten. Om dit te voorkomen gaf zij aan de containers pas vrij te geven als -onder meer- een aanvullende vergoeding per container zou zijn betaald. Die vergoeding zou € 1.000,- moet bedragen voor een standaardcontainer en € 1.500,- voor reefers en andere specials. Daarnaast vroeg ECT een borg van enkele duizenden euro’s per container, die dan zou worden teruggestort nadat de container weer bij ECT was teruggebracht. Voor exportcontainers werd een vergelijkbare regeling aangekondigd. De regeling is hier te vinden. Mag dit nu allemaal?Lees verder

The last mile: Bermudadriehoek in de wereld van E-commerce

shutterstock_267935255

Op de beurs ICT & Logistiek hoorde ik Roy Lenders (o.a. Districon) vertellen welke stappen hij had genomen om de bedrijfsvoering van zijn e-commerce bedrijf topvitamins.nl te optimaliseren. Toen ik hem vroeg waar voor zijn bedrijf de grootste bedreigingen lagen, was hij heel resoluut: “the last mile”. Lees verder

Tomatenhandel loopt in de soep

tomaten

Al sinds 2002 ruziën twee tomatenhandelaars over een lading Marokkaanse tomaten. De tomaten werden door de Franse verkoper geleverd in Nederland. De Nederlandse koper had de tomaten al doorverkocht en zette de tomaten meteen op transport naar Moskou. In Nederland verkeerden de tomaten op het oog in goede staat, maar in Rusland bleken de tomaten verrot. De vraag is voor wiens rekening dat komt.Lees verder

Van vervoerder wisselen gaat zomaar niet!

In de logistieke dienstverlening is het niet ongebruikelijk om jarenlang samen te werken zonder de samenwerking te formaliseren met een schriftelijke overeenkomst. Vaak neemt de verlader contact op met de logistieke dienstverlener als hij hem nodig heeft, waarbij de hoofdlijnen van de opdracht per telefoon of e-mail wordt bevestigd. Lees verder

Incoterms en de plaats van levering

Advocaten die optreden voor verwerende partijen zullen altijd eerst nagaan of wel voor de juiste rechtbank gedagvaard is. Bij internationale geschillen zal dit zeker het geval zijn, nu het kan zijn dat rechters in bepaalde landen de gedaagde beter gezind zijn. Zo zijn CMR vervoerders meestal beter af in Nederland dan in Duitsland. Ook zetten wij advocaten bevoegdheidincidenten regelmatig in om “zout in de machine te gooien”.Lees verder

Container op cabine – beroep op exoneratiebeding

shutterstock_503119612

De meeste schadegevallen in de logistiek betreffen schade aan de lading. In een recent gepubliceerde uitspraak van de rechtbank Rotterdam (24 augustus 2012, S&S 2013,51) ging het nu eens over de schade aan het voertuig. De juridische discussie ging over de werking van een exoneratiebeding.Lees verder