Recht op de weg met Kappert Legal

BLOG Over alles wat recht en krom is in de wereld van Transport & Logistiek

Naheffing met luchtje dringt door tot privé-vermogen

knoflook

Het gebruik van een verkeerde invoercode kan leiden tot een flinke naheffing. Het zou zelfs één van de 5 grootste douanevalkuilen zijn (bron: logistiek.nl). Een douane-expediteur die gebruik maakt van de FENEX voorwaarden kan de douaneschuld meestal verhalen op zijn opdrachtgever. Tot zover niets nieuws, zie ook mijn blog Boetes bij onregelmatigheden bij douane. Maar wat als de opdrachtgever geen verhaal biedt? In beginsel is dat pech voor de douane-expediteur. Risico van het vak zou je kunnen zeggen. Maar houdt het daarmee op? Niet altijd, zo bleek recent weer uit een vonnis van de rechtbank Rotterdam.

Lees verder

Hanjin containers en het retentierecht van ECT

Haven & Handel

Op 31 augustus kondigde ECT aan dat zij voorwaarden ging verbinden aan het vrijgeven van Hanjin containers. Aanleiding was dat Hanjin in Korea uitstel van betaling had aangevraagd. ECT zag gebeuren dat zij door Hanjin niet betaald zou worden voor haar diensten. Om dit te voorkomen gaf zij aan de containers pas vrij te geven als -onder meer- een aanvullende vergoeding per container zou zijn betaald. Die vergoeding zou € 1.000,- moet bedragen voor een standaardcontainer en € 1.500,- voor reefers en andere specials. Daarnaast vroeg ECT een borg van enkele duizenden euro’s per container, die dan zou worden teruggestort nadat de container weer bij ECT was teruggebracht. Voor exportcontainers werd een vergelijkbare regeling aangekondigd. De regeling is hier te vinden. Mag dit nu allemaal?Lees verder

Fenex en de vervoerder, geen gelukkig huwelijk

Transport divers

Expediteurs en vervoerders hebben zo hun eigen rol in de logistiek. Die rollen gaan gepaard met eigen risico’s en verantwoordelijkheden. Om die risico’s goed te kunnen beheersen en de verantwoordelijkheden goed in kaart te hebben zijn passende algemene voorwaarden een must.Lees verder

Vervoerder of expediteur, what’s in a name?

name

Een logistiek dienstverlener die lading verzamelt, maar het feitelijke vervoer uitbesteedt aan een ander, wordt in de praktijk een expediteur genoemd. Echter, juridisch gezien is menig expediteur eigenlijk een “papieren vervoerder”. Lees verder

Boetes voor onregelmatigheden bij douane

Douane

Als de douane onregelmatigheden constateert in een invoeraangifte en een uitnodiging tot betaling (UTB) oplegt aan een (douane)expediteur, dan zal deze expediteur zijn kosten en risico’s wensen te verleggen naar zijn opdrachtgever. Hij zal daarbij veelal een beroep doen op de Fenex condities. In hoeverre staat hij daarbij in zijn recht?Lees verder

Een peperdure Porsche en de aansprakelijkheid van de expediteur

Speedster

Een recente uitspraak van het hof Den Bosch toont maar weer eens hoezeer de aansprakelijkheid van de expediteur bij ladingschade en ladingdiefstal verschilt van die van de vervoerder. Maar expediteur ben je niet zomaar, het onderscheid tussen expeditie en vervoer is flinterdun!Lees verder

Fenex en de vernietiging van Gedion

Het klinkt als een bijbels verhaal of een Middeleeuwse sage, maar de strijd over de vernietiging van Gedion speelde zich af in 2012. Voor de Haarlemse rechtbank werd geschermd met de Fenex condities, maar de rechtbank nam de eigenaar van Gedion in bescherming en veegde de Fenex condities van tafel.Lees verder