Recht op de weg met Kappert Legal

BLOG Over alles wat recht en krom is in de wereld van Transport & Logistiek

Mosselseizoen geopend! Aflevering op mijn bord!

mosselen

Na enig uitstel is het vandaag Mosseldag in Yerseke, en daarmee is het mosselseizoen geopend. De komende maanden zal ik zeker weer de nodige pannetjes mosselen verorberen. Heerlijk met een (wit) biertje of een glas wijn. Het doet me ook denken aan een aardige CMR zaak waarin de rechtbank Middelburg vorig jaar uitspraak deed.Lees verder

Chauffeurs op oproepbasis in dienstbetrekking?

Een Gelderse transportonderneming heeft het recentelijk aan de stok gehad met de Belastingdienst. Eind 2011 legde de Belastingdienst diverse naheffingsaanslagen en boetes op. De Belastingdienst was van mening dat drie chauffeurs die af en toe op invalbasis een paar nachtritten reden, in dienst waren bij het transportonderneming. Volgens de Belastingdienst had de transportonderneming ten onrechte geen premies sociale verzekeringen en loonheffing ingehouden en afgedragen.Lees verder

CMR vervoerder onbeperkt aansprakelijk bij Teleroute criminaliteit

Cyber-crime

Een CMR vervoerder die een rit uitbesteedt aan een collega vervoerder, is aansprakelijk voor het handelen en nalaten van die collega, op dezelfde wijze als voor zijn eigen doen en laten (3 CMR). Hij kan dus worden aangesproken voor schade, maar die is gelimiteerd en bovendien kan geen gevolgschade of accijnschade geclaimd worden (23 CMR). Deze beperkingen gaan van tafel als er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de vervoerder of zijn hulppersonen, zoals de ingeschakelde collega (29 lid 2 CMR). Lees verder