Recht op de weg met Kappert Legal

BLOG Over alles wat recht en krom is in de wereld van Transport & Logistiek

Truckersactie – sympathie met kritische noot

Langzaamaan

Morgen zal een aantal trucks met een snelheid van 60 km/uur rijden van de Duitse grens naar Almelo (link nieuwsbericht Tubantia). Dit is alweer de derde truckersactie deze maand van de groep “Actie in Transport“. Het voornaamste strijdpunt is het tegengaan van oneerlijke concurrentie door buitenlandse chauffeurs (met name uit Oost-Europa en -actueler- de Fillipijnen). Terecht punt, want de sector heeft hier fink van te lijden! Lees verder

Incoterms en de plaats van levering

Advocaten die optreden voor verwerende partijen zullen altijd eerst nagaan of wel voor de juiste rechtbank gedagvaard is. Bij internationale geschillen zal dit zeker het geval zijn, nu het kan zijn dat rechters in bepaalde landen de gedaagde beter gezind zijn. Zo zijn CMR vervoerders meestal beter af in Nederland dan in Duitsland. Ook zetten wij advocaten bevoegdheidincidenten regelmatig in om “zout in de machine te gooien”.Lees verder

Inlenen van Poolse chauffeurs niet zonder risico’s!

CMR, AVC

Op 28 mei heeft het hof ’s-Hertogenhosch uitspraak gedaan in het hoger beroep in de zaak FNV/Mooij. Het hof oordeelde dat Transportbedrijf Mooij Oost Europa Services in de gegeven omstandigheden onrechtmatig heeft gehandeld door Poolse chauffeurs in te zetten die niet conform de CAO Beroepsgoederenvervoer betaald kregen.Lees verder

Retentierecht – de positie van de eigenaar

Eerder beschreef ik op dit weblog al over het retentierecht van de vervoerder en de positie van de wanbetalende afzender en de geadresseerde. In de praktijk komt het vaak voor dat de eigenaar niet direct betrokken is bij het vervoer. Moet hij maar gewoon accepteren dat zijn goederen worden vastgehouden?Lees verder

Retentierecht – de positie van de wanbetalende afzender en de geadresseerde

In deze economisch lastige tijden blijven rekeningen steeds vaker en langer onbetaald. Voor vervoerders is het retentierecht het middel bij uitstek om iets aan dergelijke openstanden te doen. De vervoerder houdt dan een lading onder zich tot zijn rekeningen zijn betaald. Lees verder

AVC limiet geldt ook zonder AVC

Als een nationaal wegvervoerder aansprakelijk is, dan hoeft hij in principe niet meer te vergoeden dan de wettelijke limiet van EUR 3,40 per kilogram, zelfs als de schade aan de vervoerde goederen vele malen hoger is. De wettelijke limiet wordt herhaald in de AVC 2002 en wordt ook wel de AVC limiet genoemd, ter onderscheiding van de hogere CMR limiet voor grensoverschrijdend vervoer.
Lees verder