Recht op de weg met Kappert Legal

BLOG Over alles wat recht en krom is in de wereld van Transport & Logistiek

Fenex Condities waardevol voor Schiphol Express

Bij een gewapende overval wordt voor zo’n USD 900.000 aan telefoons gestolen uit een loods van Schiphol Express (“SE”). De uit China ingevlogen telefoons lagen daar tijdelijk opgeslagen in afwachting van doorvervoer. Lees verder

Container op cabine – beroep op exoneratiebeding

shutterstock_503119612

De meeste schadegevallen in de logistiek betreffen schade aan de lading. In een recent gepubliceerde uitspraak van de rechtbank Rotterdam (24 augustus 2012, S&S 2013,51) ging het nu eens over de schade aan het voertuig. De juridische discussie ging over de werking van een exoneratiebeding.Lees verder

Recht op de Weg

Dit blog gaat over recht in de logistieke en maritieme sector. Deze sector is van oudsher van groot belang voor Nederland. Wij zijn een echte handelsnatie en met Rotterdam hebben wij de grootste zeehaven van Europa. De sector is met recht van wereldbelang voor Nederland!

Ondanks de technologische vooruitgang gaat er in iedere logistieke keten wel eens iets mis. Schepen komen in aanvaring, vrachtwagens verliezen lading en koelhuizen ontdooien. Als advocaat in deze sector kom ik de meest boeiende zaken tegen. De belangen zijn vaak groot, de inhoudelijke discussies interessant en de feiten vaak om van te smullen.

Het samenstel van nationale en internationale regels dat van toepassing is op (goederen)vervoer wordt het vervoerrecht of ookwel transportrecht genoemd. Het vervoerrecht wordt gekenmerkt door bijzondere regels die veelal zijn terug te voeren op eeuwenoude -maar vaak nog steeds actuele- gebruiken en bijzondere risico’s verbonden aan transport. De complexiteit en bijzondere aspecten maken het vervoerrecht uitdagend en soms complex. Wie die kenmerken eenmaal kent en het vervoerrecht beheerst, is voor zijn leven verknocht!

Mijn doel is om de lezer op een laagdrempelige wijze een inkijkje te geven in de juridische aspecten van de logistieke en maritieme sector. De juridische stukjes zal ik afwisselen met bijdragen over actuele onderwerpen die mij opvallen en misschien juist wel omdat ze niet recht, maar “krom” zijn.

Veel leesplezier!